Opieka medyczna dla pracownika – coraz popularniejsza, ale czy jeszcze skuteczna?

Opieka medyczna to jeden z dwóch najbardziej pożądanych przez Pracowników benefitów pozapłacowych. Znaczny wzrost popularności prywatnych świadczeń medycznych w ostatnim czasie nie zawsze idzie w parze z utrzymaniem odpowiedniej jakości tej usługi.

Dla zapewnienia Pracownikom skutecznego benefitu, niezbędne jest profesjonalne podejście do niego zarówno na etapie negocjacji przy wyborze oferenta, jak i samego wdrożenia.

Benefity pozapłacowe – skuteczna i coraz częściej wybierana polityka kadrowa

Do niedawna tego typu dodatki były popularne głównie w określonych branżach (jak np. IT) lub w dużych korporacjach. W ostatnim czasie daje się jednak zauważyć wzmożoną konkurencję pomiędzy firmami na rynku pracy w niemal każdym jego sektorze. Dziś praktycznie każde przedsiębiorstwo, w mniejszym bądź większym stopniu, zmaga się z brakami kadrowymi. Firmy chcąc zachęcić do siebie pracowników zapewniają im coraz szerszy zakres benefitów pozapłacowych. Można by pomyśleć, że łatwiej jest podnieść wynagrodzenie, ale poziom wynagrodzenia to zaledwie jeden z czynników, jakim może pochwalić się pracodawca. Natomiast jeśli dołożymy do tego prywatną opiekę medyczną, czy ubezpieczenie na życie, to oferta automatycznie staję się bogatsza. Buduje to również wizerunek Pracodawcy.

Dochodzi tu także aspekt finansowy. Pracodawca wykupując ubezpieczenie grupowe uzyskuje preferencyjne składki i zakres nieosiągalny dla Klienta indywidualnego. Natomiast Pracownik otrzymuje w zamian poczucie bezpieczeństwa w przypadku zachorowania oraz unika kosztów związanych z często bardzo kosztownym leczeniem.

Opieka medyczna – jak jest zorganizowany i co tak naprawdę oferuje ten rynek

Rynek prywatnej opieki medycznej podzielić możemy na kilka sposobów. Dla przykładu- mamy możliwość skorzystania z produktu w formie ubezpieczenia lub abonamentu, gdzie każdy z nich ma swoje argumenty. W mojej ocenie jednym z ważniejszych kryteriów podziału jest nie forma prawna, a sposób zorganizowania usługi. W Lion Brokers głównie w ten sposób klasyfikujemy rynek i przedstawiamy go naszym Klientom. Oferentów nazywamy i dzielimy na:

– dostawców – opierających się przede wszystkim na placówkach własnych (głównie firmy abonamentowe)

– operatorów – organizujących kompleksowo proces obsługi i skupiających wokół siebie zakontraktowane placówki (głównie ubezpieczyciele).

Ramy te nie są oczywiście sztywne. Często dostawcy na potrzeby konkretnego klienta kontraktują placówki zewnętrzne, a wśród operatorów pojawił się ostatnio „model hybrydowy” w którym jeden z nich otwiera placówki własne. Natomiast taka oś podziału poza ilością i dostępnością placówek uwypukla nam także kwestię dostępu do historii badań, wizyt i chorób. W mojej ocenie to główne różnice między oboma modelami i od tego należałoby zacząć wybór oferenta według własnych preferencji.

Oferta – na co zwrócić uwagę przy wyborze

Składowych jest bardzo wiele i jakkolwiek banalnie to nie zabrzmi- powinno się taką ofertę „uszyć na miarę”. Ważna jest wcześniejsza profesjonalna analiza struktury firmy i potrzeb jej Pracowników. Jak już wspominałem wyżej- w niektórych przypadkach głównym kryterium będzie dostęp do lekarzy specjalistów i wyników badań online, w innych będą to np. placówki- ich ilość lub obecność w mniejszych miejscowościach. Kluczową kwestią jest też wysokość składki, która kreuje zakres i formę oferty. Tu w zależności od oferenta możemy mieć do wyboru nielimitowany węższy zakres lub szeroki zakres z limitem wizyt. Kolejną składową jest obecność w takiej ofercie medycyny pracy i sposób jej rozliczania. Zwiększająca się w ostatnim czasie popularność prywatnej opieki medycznej spowodowała, że kolejki oczekujących na wizyty są coraz dłuższe, a w jednostkowych przypadkach przekraczają one nawet terminy dostępne przez NFZ. Dlatego za szczególnie istotne uważam doprecyzowanie w umowie parametru terminu realizacji świadczenia oraz ewentualnych konsekwencji jego niedotrzymania, a także formy refundacji kosztów wizyt poza placówkami świadczeniodawcy. Parametrów jest o wiele więcej, stąd nieoceniona może okazać się tu pomoc doświadczonego doradcy jakim jest broker.

Negocjacje i wdrożenie – dobrze albo wcale

Żyjemy w czasach powszechnego dostępu do wiedzy i informacji, gdzie prawie każdy jest w stanie samodzielnie zrobić prawie wszystko. Podobnie pomyśleć można o procesie wyboru i wdrożenia programu opieki medycznej. Pytanie tylko, czy w pełni profesjonalnie i czy warto?

Zasadnicze są tu dwie kwestie: czas potrzebny na dogłębne zaznajomienie się z tematem oraz doświadczenie. Samo porównanie zakresów (lekarzy specjalistów oraz badań i testów diagnostycznych) jest bardzo czasochłonne. Produkt jest niezwykle rozbudowany i niełatwy do porównania w skali 1 :1. Poza tym, dużą rolę odgrywają tu czynniki niewymierne takie, jak poziom obsługi i odczucia większej grupy Klientów w stosunku do konkretnych świadczeniodawców na danym terenie. W ocenie tego przydatna jest pomoc brokera, który na co dzień reprezentując wielu swoich Klientów ma styczność z niemal wszystkimi oferentami i doświadcza jak faktycznie funkcjonują ich programy. Dodatkowo, broker znając doskonale rynek wspomoże w doborze produktów komplementarnych, takich jak opieka szpitalna lub coraz popularniejsze programy typu Best Doctors.

Po dokonaniu wyboru i ustaleniu wszelkich szczegółów niezwykle istotne jest również samo wdrożenie programu. Z doświadczenia wiem, że Pracownicy doceniają tego typu benefit dopiero w sytuacji, kiedy go w pełni poznają i zrozumieją. Warto zatem dołożyć starań, aby stało się to już na samym początku. Dodatkowo zapoznając kadrę ze schematami działania takiego programu i uczulając na pewne kwestie (choćby odwoływanie wizyt, których nie jesteśmy w stanie odbyć) zadbamy o budżet pracodawcy w kolejnych latach.

Opieka medyczna – warto

Profesjonalnie przygotowany i umiejętnie wdrożony program opieki medycznej z pewnością pozytywnie wpłynie na stan zdrowia oraz zadowolenie Pracowników. W tym niełatwym procesie bardzo przydatna jest pomoc wyspecjalizowanego brokera.

Wszystko to po to, aby opieka medyczna była dla pracowników benefitem skutecznym.